Uprawnienia SEP to coraz bardziej potrzebne na rynku pracy kwalifikacje. Praktycznie w każdym zakładzie w którym pracownicy mają styczność z urządzeniami elektrycznymi, ciepłowniczymi czy gazowymi konieczne jest posiadanie przez nich wymaganych ustawowo uprawnień. Warto więc w trosce o bezpieczeństwo oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry zainwestować w rozwój swoich pracowników i umożliwić im poszerzanie zakresu kompetencji.

Uprawnienia SEP – oferta

Uprawnienia SEP Wrocław umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy przy konkretnych rodzajach instalacji elektroenergetycznych w trzech zasadniczych sektorach energetyki. Dzielą się one na:

  • G1- uprawnienia elektryczne
  • G2 – uprawnienia cieplne
  • G3 – uprawnienia gazowe

Uprawnienia SEP Wrocław mogą dotyczyć konkretnych kwalifikacji w wymienionych wyżej sektorach. Dla przykładu uprawnienia elektryczne tzw. G1 umożliwia pracę z takimi urządzeniami jak chociażby sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, zespoły prądotwórcze czy urządzenia elektrotermiczne.

Można również zdobyć uprawnienia związane z dokonywaniem pomiarów i przeprowadzaniem kontroli instalacji elektrycznych tzw. uprawnienia pomiarowe. Uprawniają one do dokonywania pomiarów ochronnych i odgromowych oraz pomiarów natężenia świetlnego.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

W pierwszej kolejności należy zapisać się na kurs. Takie szkolenie trwa zazwyczaj kilka godzin. Każdy taki kurs kończy się egzaminem, który należy zdać by otrzymać uprawnienia SEP. Są one ważne 5 lat od daty zdania egzaminu, a po upływie tego czasu należy znów je odnowić. W Centrum Szkoleń Energetycznych znajdziesz pełną ofertę szkoleń SEP.